Loonbedrijf Lolkema Tijnje
Loon- en aannemmingsbedrijf

Speerpunten:

Landverbetering
Kwaliteit
Flexibiliteit
Diensten
Werkzaamheden
Verhuur


Nieuws

Voor het verlenen van diensten of werkzaamheden kunt u vrijblijvend een offerte opvragen. Gebruik hiervoor het contactformulier of bel 0513 57 12 07.

Links

Cumela.nl
GWW Krant.nl

Civiele Techniek

Loonbedrijf Lolkema is een allround aannemersbedrijf in de Grond-, Weg- en Waterbouw. De meeste projecten hebben betrekking op aanleg, onderhoud en herstel van infrastructurele werken. Ons bedrijf is vanaf 1964 gegroeid tot een betrouwbare partij in de GWW-sector.

Kwaliteit

Loonbedrijf Lolkema staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2000- en VCA**-certificatie. Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Loonbedrijf Lolkema over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide machinepark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

Flexibiliteit

Door een platte en flexibele organisatiestructuur is Loonbedrijf Lolkema geschikt voor zowel grote als kleine werkzaamheden. Vanuit het bedrijfspand in Tijnje voeren wij opdrachten uit in de wijde omgeving. Door korte communicatielijnen kan ons bedrijf flexibel reageren op wensen van opdrachtgevers en is goede inzetbaarheid van het juiste personeel en materieel mogelijk. Ook het inspringen bij eventuele calamiteiten wordt hierdoor eenvoudiger. Loonbedrijf Lolkema handelt snel en adequaat bij de uitvoering van ieder project.

 

Diensten

Loonbedrijf Lolkema levert haar diensten aan verschillende klantengroepen:

Overheden; waaronder provincies en gemeenten
Semi-overheden; waterschappen, nutsbedrijven en woningbouwverenigingen
Bedrijven
Particulieren

 

Werkzaamheden

Ons bedrijf is werkzaam op diverse gebieden:

Grondwerk; het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond ten behoeve van infrastructurele werken en natuurbouwprojecten.
Riolering; het aanbrengen van (riool)watertransportleidingen, complete drukrioleringssystemen (inclusief complete rioolgemalen), traditionele riolen (samengesteld of gescheiden), bergingsriolen en infiltratievoorzieningen.
Betonwerk; het aanbrengen van betonnen fundaties, (pompen)kelders, bergingsbassins, bruggen en silo’s.
Verharding; de aanleg en reconstructie van elementen-, asfalt- en betonverhardingen. Evenals het profileren van zandwegen en half-verhardingen.
Waterbouw; het aanbrengen en/of reconstrueren van stalen en houten damwanden, bruggen, vistrappen en klepstuwen en het renoveren van sluizen. Alsmede het vervangen van beschoeiing en damwanden en het schoonhouden van watergangen en beken.
Waterzuivering; het uitbreiden en/of aanpassen van (riool)waterzuiveringsinstallaties.
Saneringen; het uitvoeren van bodem- en watersaneringen.
Sloopwerkzaamheden;

Verhuur

Naast de uitgebreide werkzaamheden houdt Loonbedrijf Lolkema zich ook bezig met het verhuren van grondverzetmaterieel en containers. Zowel bedrijven als particulieren kunnen bij ons terecht voor de huur van onder andere:

Hydraulische rupskranen
Mobiele hydraulische kranen
Minigravers
Shovels
Trekkers en dumpers
Zand- en containerauto’s

 

   

 

Loonbedrijf Lolkema verzorgt voor u uw volledige ruwvoerwinning, maisteelt en staat garant voor betrouwbare uitvoer van de verschillende werkzaamheden. Ook in de grond, weg en waterbouw zijn wij graag uw partner om voor u het gewenste eindproduct te realiseren.