Loonbedrijf Lolkema Tijnje
Loon- en aannemmingsbedrijf

Speerpunten:

Landverbetering
Bemesting
Groenvoerwinning
Maaien
Grashakselen
Grootpakpersen


Nieuws

Voor het verzorgen van uw groenvoer winning of complete maisbouw kunt u vrijblijvend een offerte opvragen. Gebruik hiervoor het contactformulier of bel 0513 57 12 07.

Weersverwachting

weersverwachting

Links

Cumela.nl

Agrarisch loonwerk

Onder agrarisch loonwerk verstaan wij de alle werkzaamheden welke op het agrarisch bedrijf voorkomen. Als partner in uw bedrijfsvoering willen wij met u het optimale rendement halen uit de aan u beschikbare middelen. Dit doen wij met een uitgebreid en geavanceerd machinepark, waarmee gespecialiseerde en gediplomeerde medewerkers de werkzaamheden uitvoeren.

 

Land verbetering

Een goed zaaibed is een eerste vereiste voor een vlotte kieming en opkomst van het gras of mais. Een vlakke ondergrond en voldoende losse grond om het zaad af te dekken zijn hierbij van wezenlijk belang. Grondsoort en vochtgehalte bepalen het tijdstip en de wijze van uitvoering van de zaaibedbereiding. Belangrijk is het aantal bewerkingen zo klein mogelijk te houden, ook hier geldt het uitgangspunt ‘overdaad schaadt’. Om goed zaaiwerk te leveren is het belangrijk dat er voldoende droge, goed verkruimelde grond in het zaaibed aanwezig is. Het zaaibed moet van een niet te fijne structuur zijn, om verslemping en winderosie tegen te gaan. Het zaaibed dient 3 tot 4 cm dik te zijn en op een vlakke, stevige en enigszins vochtige ondergrond te liggen. Uiteraard dient voor elke grondsoort de grond bekwaam te zijn voor bereiding en berijding. In zo min mogelijk werkgangen het zaaibed klaar leggen, om insporing en verdichting van de grond te beperken. Insporing en verdichting veroorzaken onregelmatige gewassen met een ongunstig gevolg voor de opbrengst. De trekker is voorzien van lage bandspanning door brede banden of dubbellucht op een lage spanning (0,4 bar). De zaaibedcombinatie met een werkbreedte van 3,5 meter is voorzien van een rubber rol om een egale dikte van het zaaibed te realiseren. Op deze manier kan men in één werkgang vooral ook de onderkant van het zaaibed vlak krijgen.

 

Bemesting

Voor het uitrijden van uw drijfmest hebben wij de beschikking over een tweetal zodebemesters. Deze hebben de inhoud van 8½ en 11½ m³ en beschikken over brede banden ter voorkoming van structuurbederf.
Voor het zodebemesten hebben we een Schuitemaker Robusta 105 getrokken tank met een inhoud van 11½ m³, de tank is voorzien van een computer gestuurde dosering en Vario-as met de michelin 1050 Banden. Bij de Vario-as lopen de wielen van de tank naast het spoor van de trekker dit heeft als voordeel dat we ook onder nattere omstandigheden minimale zode en structuur beschadiging hebben. Als bemester hebben we een Schuitemaker Combi 84 met een werkbreedte van 8.40 meter en een sleuf afstand van 16.7 cm.

Tevens hebben we de beschikking over een Kaweco tank met gedwongen gestuurde tandemas en een tankinhoud van 8½ m³. Als bemester hebben we een Schuitemaker Combi 84 met een werkbreedte van 8.40 meter en een sleuf afstand van 16.7 cm en is voorzien van een computergestuurde dosering.

Voor het verwerken van uw ruwe mest, kippemest en bagger hebben wij de beschikking over een Strautman VS16 mestverspreider

 

Groenvoerwinning

Voor de groenvoerwinning van uw bedrijf zijn wij een geschikte partner. Ondermeer met maaien, wiersen, grootpakpersen icm wikkelen, opraapwagens en grashakselen kunnen wij inspelen op uw wensen.

 

Maaien

Voor her maaien van uw gras kunnen wij een twee maai combinaties Krone EasyCut 9000CV inzetten van 9 meter voorzien van kneuzer. Bij het aansnijden van het perceel wordt een hydraulische aangedreven transportbandje ingeschakeld. Die brengt het gras van de maaier bovenop het door de frontmaaier gemaaide gras. Maaien voor een groendrogerij zijn van beide achtermaaiers de transportbanden ingeschakeld. Daarmee ontstaat van 9 meter maaibreedte een circa 2,5 meter breed zwad dat ineens is op te rapen door een hakselaar. Er wordt gemaaid met een snelheid van 10 km per uur. De theoretische maaicapaciteit van de combinatie is daarmee 9 ha per uur. In de praktijk is ruim 7 hectare haalbaar.

 

Grashakselen

Voor het hakselen van uw gras en mais hebben we de beschikking over een Claas Jaguar 840 voorzien van een graspickup. De graslengte (haksellengte) is onafhankelijk in te stellen, dit vergemakkelijkt de verwerking van uw ruwvoer door middel van een voermengwagen. Tijdens het hakselen kunnen toevoegingsmiddelen eenvoudig worden toegediend, zoals melasse voor goede conservering en hogere smakelijkheid of bacteriën voor betere conservering door snellere daling van de pH en zodoende minder verliezen in voedingswaarde.
Voor de afvoer van het gehakselde product hebben wij de beschikking over Kaweco Radium silagewagens voorzien van grote lagedruk banden en gestuurde assen voor minimale bodembeschadiging.

 

Grootpakpersen

Persen en wikkelen behoren tot de mogelijkheden van het verwerken van uw gras, hooi of stro. Hiervoor staan er meerdere persen tot uw beschikking, varierend tot kleine baaltjes tot grote. Hieronder een greep uit ons assortiment:

New Holland kleine balen pers

New Holland BB950 grootpakpers

Krone comprima cf 155 xc

Krone BiG Pack 1290 HDP

Freeman Baler 1592


 

Opraapwagens

Inkuilen met behulp van opraapwagens behoort tot onze standaard mogelijkheden. De opraapwagens zijn voorzien van flexibele messenhouders, waardoor een variërende gewaslengte ingesteld kan worden. Tevens kan ook hier toevoegingsmiddelen eenvoudig worden toegediend. Voor optimale bodembescherming zijn de opraapwagens voorzien van gestuurde tandems en grote lagedruk banden. Nieuw in 2011 een Krone ZX 450 GL met geïntegreerd weegsysteem voor opbrengstbepaling.

 

   

 

Loonbedrijf Lolkema verzorgt voor u uw volledige ruwvoerwinning, maisteelt en staat garant voor betrouwbare uitvoer van de verschillende werkzaamheden. Ook in de grond, weg en waterbouw zijn wij graag uw partner om voor u het gewenste eindproduct te realiseren.